Tietosuoja ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Yritys: Autohuolto Aakenus Oy
www.autohuoltoaakenus.fi
Y-tunnus: 3247254-7
Nimi: Mikko Kuosmanen
Osoite: Tunturitie 2, 99130 Levi
Puhelinnumero: 040 764 0911

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerään henkilötietoja kuten asiakkaan nimen ja puhelinnumeron asiakassuhteen hoitamista varten.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään laskutustilanteissa sekä tarvittavaan yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, jos esimerkiksi auton huoltoaika joudutaan perumaan tai muuttamaan. Asiakkaiden tietoja ei käytetä markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä säilytetään asiakkaan nimi ja puhelinnumero sekä laskutustiedot, mikäli asiakas maksaa laskulla. Otan vastaan asiakkaan tiedot puhelimitse tai suoraan.

Tietojen säilytysaika

Laskutuksella maksavien asiakkaiden tiedot säilytän kuusi vuotta/kirjanpitolain vaatiman ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerään tiedot suoraan asiakkaalta. En käytä tietoja markkinointiin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kotisivuni sijaitsevat kotimaisella palvelimella ja henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustolla käytetään vain sivujen toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Sivuilleni ei ole asennettu markkinointiin käytettäviä seurantatyökaluja (Google Analytics tai Facebook pixels), joten voit selailla sivuja huoletta. 

Näytä evästeasetukset

Linkit muille sivustoille

Kotisivullani ei ole linkkejä muille sivuille.

Rekisterin suojaus

Kaikki kotisivuilla tapahtuvat tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden kautta. Sähköiset tiedot on lisäksi suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain minulla, koska tarvitsen tietoja työssäni.

Automaattinen päätöksenteko

En tee kotisivulla vierailevista käyttäjistä automaattisia päätöksiä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot. Voit myös vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Voit peruuttaa aiemmin antamasi suostumuksen tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä asioista valituksen valvontaviranomaiselle. Sinulla on myös oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuojaseloste on päivitetty 31.3.2022